Violoncello, Christos Kozalis

Violin Seminar, Andreas Papanikolaou

Classical guitar, Fotis Koutsothodoros

Piano seminar, Thodoris Tzovanakis

Flute Seminar, Revekka Meletiadou

Violin, Iren Topouria – Papanikolaou

Double Bass and Electric Bass workshop, Konstantinos Manos

Ancient Greek Lyra, Thanasis Kleopas

Chi gong and tai chi, Kortessa Tsifodimou

Yoga, Paschalis Sevdilis