Wind instruments, Nedyalko Nedyalkov

Mikrotopio Performance – Folk songs and performing arts, Panagiotis Sdoukos

Pontian Lyra, Panagiotis Kogkalidis

Accordion, Thanos Stavridis

Balkan percussion, Vagelis Karipis

Theatre workshop, Vasilis Kanellopoulos

Yoga, Paschalis Sevdilis