Wind instruments, Nedyalko Nedyalkov

Mikrotopio Performance – Folk songs and performing arts, Panagiotis Sdoukos

Accordion, Thanos Stavridis

Vocal Brazilian Music, Lydia Stavraki

Balkan percussion, Christos Tasios

Theatre workshop, Vasilis Kanellopoulos

Yoga, Paschalis Sevdilis