Songs from Macedonia and Thrace, Drosos Koutsokostas

Wind instruments, Nedyalko Nedyalkov

Brass Instruments, Pantelis Stoikos

Accordion, Thanos Stavridis

Traditional dances, Petros Selkos

Theatre workshop, Novan theatre group

Yoga, Paschalis Sevdilis